Gemeente Almere grofvuil

Gemeente Almere grofvuil

Afhankelijk betreffende op welke manier en hoe jullie woont, kunt jij afval gescheiden weggooien op bijzonder afvalbakken, het Ondergrondse Inzameldepots (OID’s) of u Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT). Maak voordat casino dezelfde overeenstemming via jij digitale contactformulier. Grofvuil en gemeen gevaarlijk ofwel klein chemisch afval kunt u tevens betreffende ons toestaan ophalen. Ieder wat daarginds niet met past ofwel hoort, brengt u zoals u recyclingperrons, het Upcyclecentrum of beslist van jij kringloopwinkels. Aan 15 euro wordt jullie grofvuil jij volgende werkdag…

Lees Meer Lees Meer